Jdi na obsah Jdi na menu

  • projekční práce - projektovou dokumentaci ve všech stupních (územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí dokumentace, změna stavby před dokončením, kolaudace,...) 
  • architektonické návrhy - studie
  • inženýring
  • realizace staveb (vč. stavebního/autorského dozoru)

 

-novostavby – privátní i komerční

-rekonstrukce

-urbanismus a zahradní tvorba

-interiéry

 

V čem je výhoda spolupráce s architektem:

 • Jistota správného postupu při návrhu - znalosti v teoretické rovině a samozřejmě i zkušenosti z praxe.
 • Spolupráce s architektem klienta motivuje k hlubšímu zamyšlení se nad svými potřebami a očekáváními. Výše uvedené aspekty umožní vytvořit architektonický návrh /studii/, který je výchozím podkladem pro zpracování realizačních podkladů. Výsledkem je realizace s detailním provedením návrhu bez potřeby změn.
 • Kvalitní realizace - pro klienty odsouhlasením návrhu končí období tvůrčího procesu. Nastává fáze vypracování projektu pro stavební povolení nebo realizační projekt. Na základě přesných podkladů je možné vypracovat přesné kalkulace. Tímto způsobem je nejen šetřen čas klienta, ale i jeho finanční prostředky.

 

Jak probíhají práce na projektu: 

na první nezávazné schůzce seznámím klienta s nabízenými možnostmi kompletního servisu. Dojde ke shlédnutí dostupných podkladů (stávající dokumentace stavby, mapy,... ) a diskuzi o požadavcích a přání investora.
Dále vytvořím návrh smlouvy s cenou na kompletní nebo dílčí servis projekčních prací.V případě, že klient je nabídkou osloven, dojde k podpisu smlouvy a jsou zahájeny práce na projektu.
 
Práce začíná první schůzkou v místě stavby,  kde proběhne zaměření/obhlídka staveniště. Klient přesněji specifikuje své představy a nároky na finální řešení.
Je odstartován tvůrčí proces. Architekt předkládá dvě až tři varianty řešení studie. Klientem vybraná varianta se poté rozpracovává a upravuje stále v úzké spolupráci.

Pomoc architekta spočívá nejen v tvůrčím řešení, ale za pomoci převádění nápadů do skic, kreseb a 3D vizualizací přibližujeme klientům budoucí realitu. Architekt zde zastává funkci rádce, který pomáhá se vznikem koncepce prostoru, usnadňuje orientaci na trhu, nabízí své odborné znalosti a zkušenosti, varuje před případnými slepými uličkami. Základní ideou je názor, že není třeba se finančně vyčerpat - důležitá je myšlenka, nápad.

 

Projekt a realizace:

Spolupráce nekončí kreativní částí - studií, ale dle potřeb klienta je projekt doveden do projektové a realizační podoby - vypracování všechny fází projektu a zajistit výstavbu.
Po zpracování architektonické studie je zpracována dokumentace pro stavební ohlášení/povolení popř. územní rozhodnutí – to vše ve spolupráci se specialisty zaměřenými na veškeré potřebné související profese.
Projektová dokumentace je dle potřeby před-projednána s příslušnými úřady a organizacemi. Stavebník je této fáze přítomen a obeznámen s výsledky, řešeními a postupy. Veškeré případné nejasnosti konzultuje přímo s architektem či projektanty.
Výsledkem je kompletní projektová dokumentace, připravená k podání na dotčené úřady (energetika, hasiči, hygiena,... a následně stavební úřad) - po vydání pravomocných souhlasů se stavbou následuje vlastní realizace stavby. Dle potřeby a požadavků je před realizací vypracována prováděcí dokumentace.
V dalších fázích poskytuji pomoc při vyhledání dodavatelů stavby, autorský a technický dozor a spolupracuji s klientem při převzetí stavby, dále veškerý potřebný styk s úřady. Klient se účastní kontrolních dnů na stavbě a na závěr přebírá hotové dílo.

Samozřejmě je možné zpracovat pouze požadovanou část kompletní dokumentace (pouze návrh či projekt pro stavební povolení... a podobně)

Vše dle Vašich požadavků, přání a možností.