Jdi na obsah Jdi na menu

  ing. arch. Andrea Plodková

Dosavadní aktivity:

 - 2004 založení vlastní architektonické praxe - atelier a26, Praha

 - praxe: 

  •  Interiérové studio Mixtum Design, Praha (založeno spolu s Ing.arch. Lucií Vlachovou)
  •  Atelier A ČR (Atelier A CZ), Praha 
  •  Projekčně inženýrská kancelář WSB koncept, Praha
  •  Projekční kancelář PA-90, Liberec

 

 - fakulta architektury ČVUT Praha, absolvování 2001

 - SPŠ stavební, Liberec

 

 V nynější době samostatná autorizovaná architektka s kolektivem specialistů v celé oblasti projektových a inženýrských činností.

Registrace v České komoře architektů pod číslem ČKA 03 511 

Poskytuji:

  •         architektonické studie - návrhy

  •         projekční práce - kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních (územní řízení, stavební řízení - stavební povolení a provádění stavby, změna stavby před dokončením, kolaudace,...) vč. zaměření objektů

  •         inženýring (obstarání stavebního povolení, stanovisek, územního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu,...)

  •        realizace staveb (autorský dozor, zajištění stavebního dozoru a pomoc při vyhledání dodavatele stavby, včetně zadání  stavby )

  •         interier (návrh a realizace)

Vše v rámci veškerých typů staveb privátních i komerčních .... novostavby, rekonstrukce, urbanismus a zahradní tvorba, interiér.